Revocare / schimbare administrator

BUCURESTI – ILFOV: 610 lei / 5 – 8 zile  |  ALTE JUDETE: 880 lei / 15 – 20 zile

Administratorul este persoana fizica sau juridice care indeplineste o functie executiva, fiind desemnat,  fie la constituirea societatii prin actul constitutiv, fie ulterior  printr-un act modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor / decizia asociatului unic sau actul adiţional la actul constitutiv) respectiv decizia consiliului de administraţie, decizia consiliului de supraveghere.

Administratorul poate fi revocat prin hotararea adunarii generale a asociatilor / decizia asociatului unic, insa revocarea presupune numirea unui nou administrator. Persoana care va indeplini aceasta calitate trebuie sa nu aiba fapte inscrise in cazierul fiscal si sa nu fi fost condamnat pentru una dintre infractiunile prevazute de Legea 31/1990.

Documentele necesare privind revocarea  si schimbarea administratorului unei societati sunt:

  • Actul Constitutiv actualizat (redactat de catre noi ) – original
  • Actul de identitate  al administratorului – copie
  • Certificatul de inregistrare al societatii – copie ( si original)
  • Declaratia administratorului – original
  • Specimenul de Semnatura – original
  • Stampila societatii

Tarifele includ onorariul si taxele de la Registrul Comertului. Pentru cetatenii straini se percepe un onorariu suplimentar de 200 ron / asociat. Termenul este exprimat in zile lucratoare si se va calcula din momentul in care dosarul este complet.

Pentru detalii sau pentru a programa o intalnire, va rugam sa ne contactati la

0721.812.335

office@dynamicconsulting.ro

inapoi

Comments are closed