Cesiune directa

Excludere / includere asociat, revocare administrator, numirea unui nou administrator

BUCURESTI – ILFOV: 1050 lei /45 zile  |  ALTE JUDETE: 1650 lei / 55 – 60 zile

Cesiunea de parti sociale,  reprezinta modalitatea de iesire dintr-o societate si se desfasoara dupa o procedura reglementata de Legea nr. 31/1990.

Cesiunea de parti sociale presupune transmiterea de parti sociale catre una sau mai multe persoane asociate deja in societate sau straine de aceasta, care dobandesc astfel calitatea de asociati. Transmiterea partiilor sociale se efectueaza printr-un act juridic cu titlu oneros,  acesta fiind contractul de cesiune de parti sociale incheiat intre cele doua parti – cedent (actualul asociat care urmeaza sa cedeze partile sociale detinute si cesionar  (viitorul asociat care va prelua partile sociale).

Cesionarea partilor sociale se poate realiza, fie la valoarea nominala a acestora ( valoarea  din actul constitutiv al societatii) , fie la o valoare mai mare decat cea nominala (  noul asociat este obligat sa achite catre stat impozitul in cuantum de 16%,  procent ce se aplica asupra diferentei dintre valoarea nominala si valoarea achizitionarii).

Aceasta procedura presupune 2 etape, iar documentele necesare sunt :

Etapa 1:

  • Hotararea Adunarii Generale / Decizie Asociat Unic (redactata de catre noi) – original
  • Stampila societatii

Etapa 2 :

  • Dovada publicării Hotararii Adunarii Generale / Deciziei Asociatului Unic – original
  • Actul modificator al actului constitutiv – original
  • Actul Constitutiv actualizat (redactat de catre noi ) – original
  • Contractul de Cesiune ( redactat de catre noi ) – original
  • Actul de identitate al asociatului / asociatiilor / administratorului – copie
  • Declaratie de asociat si/sau administrator – original
  • Specimenul de Semnatura al administratorului – original
  • Stampila societatii

Tarifele includ onorariul si taxele de la Registrul Comertului. Pentru cetatenii straini se percepe un onorariu suplimentar de 200 ron / asociat. Termenul este exprimat in zile lucratoare si se va calcula din momentul in care dosarul este complet.

Pentru detalii sau pentru a programa o intalnire, va rugam sa ne contactati la:

0721.812.335

office@dynamicconsulting.ro

inapoi

Comments are closed