PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

BUCURESTI-ILFOV: 410 lei / 3 – 7 zile  |  ALTE JUDETE: 550 lei / 15 – 20 zile  

Potrivit art. 2 lit. I din OUG nr. 44/2008, P.F.A reprezinta persoana fizica autorizata sa desfasoare orice forma de activitate economica permisa de lege, folosind in principal forta sa de munca.

P.F.A raspunde pentru obligatiile sale cu patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit si in completare, cu intreg patrimoniul sau, iar in caz de insolventa, va fi supusa procedurii simplificate prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile ulterioare, daca are calitatea de comerciant, potrivit art. 7 din Codul comercial. ( art. 20 alin. 1 din OUG nr. 44/2008).

Documentele necesare pentru infiintarea unui PFA sunt:

  • Actul de identitate  – copie;
  • Dovada de proprietate a spatiului ce va avea destinatie de sediu profesional  – copie;
  •  Extras de carte funciara in termen de valabilitate – original;
  • Documente care atesta pregatirea / experienta profesionala – copie;

Tarifele includ  onorariul si taxele de la Registrul Comertului. Termenul este exprimat in zile lucratoare si se va calcula din momentul in care dosarul este complet.

 Pentru detalii sau pentru a programa o intalnire, va rugam sa ne contactati la:

0721.812.335

office@dynamicconsulting.ro

inapoi

Comments are closed