INTREPRINDERE INDIVIDUALA

BUCURESTI-ILFOV: 470 lei / 3 – 7 zile  |  ALTE JUDETE:  570 lei / 15 – 20 zile

Potrivit art. 2 lit. g din OUG nr. 44/2008 intreprinderea individuala reprezinta intreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de un intreprinzator persoana fizica.

Persoana fizica titulara a intreprinderii individuale raspunde pentru obligatiile sale cu patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit si in completare, cu intreg patrimoniul, iar in caz de insolventa, va fi supusa procedurii simplificate prevazute de Legea nr. 85/2006 cu modificarile ulterioare. ( art. 26 din OUG nr. 44/2008).

Documentele necesare pentru infiintarea unei I.I. sunt urmatoarele:

  • Actul de identitate – copie;
  • Dovada de proprietate a spatiului ce va avea destinatie de sediu profesional – copie;
  • Extras de carte funciara  in termen de valabilitate (daca este cazul ) – original;
  • Certificat de atestare fiscala  in termen de valabilitate (daca este cazul) – original;
  • Acordul Asociatiei de proprietari/locatari (daca este cazul – redactat de catre noi ) – original;
  • Documente care atesta pregatirea/experienta profesionala.

Tarifele includ onorariul si taxele de la Registrul Comertului. Termenul este exprimat in zile lucratoare si se va calcula din momentul in care dosarul este complet.

Pentru detalii sau pentru a programa o intalnire, va rugam sa ne contactati la:

0721.812.335

office@dynamicconsulting.ro

inapoi

Comments are closed