INTREPRINDERE FAMILIARA

BUCURESTI-ILFOV: 470 lei / 3 – 7 zile  |  ALTE JUDETE: 570 lei / 15 – 20 zile  

Potrivit art. 2 lit. h din OUG 44 / 2008, intreprinderea familiala reprezinta intreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de un intreprinzator persoana fizica impreuna cu familia sa. Inteprinderea familiala nu poate angaja terte personae cu contracte de munca.

Documentele necesare pentru infiintarea unei I. F.  sunt urmatoarele:

  • Actul de identitate (minimum doua persoane, intre care sa existe pana la gradul 4 de rudenie) – copie;  Certificatele de nastere – copie;
  • Diploma/alte acte de studii/dovada calificarii pentru domeniul de activitate dorit  – copie ;
  • Dovada de proprietate a spatiului ce va avea destinatie de sediu profesional  – copie;
  • Extras de carte funciara  in termen de valabilitate – original;
  • Certificat de atestare fiscala  in termen de valabilitate – original;
  • Procura speciala de numire a Reprezentantului;
  • Specimen de semnatura pentru reprezentantul societatii;
  • Acordul Asociatiei de proprietari/locatari (redactat de catre noi) – original;
  • Contract de comodat ( redactat de catre noi ) – original;
  • Acord de constituire (redactat de catre noi) – original.

Tarifele includ onorariul si taxele de la Registrul Comertului. Termenul este exprimat in zile lucratoare si se va calcula din momentul in care dosarul este complet.

Pentru detalii sau pentru a programa o intalnire, va rugam sa ne contactati la:

0721.812.335

 office@dynamicconsulting.ro

inapoi

Comments are closed