ASOCIATIE

Pret / Termen: 1900 lei / 45 zile

Potrivit art. 4 din Ordonanta nr. 4/2000, asociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, comunitar sau dupa caz in interesul lor, personal nepatrimonial.

Asociatiile isi pot constitui filiale ( entitati fara personalitate juridica ) cu un numar minim de 3 membri, organe de conducere proprii si un patrimoniu distinct de cel al asociatiei. Filialele pot incheia in nume propriu , acte de administrare si de conservare in conditiile stabilite de asociatie prin actul constitutiv al filialei, precum si acte de dispozitie, in numele asociatiei, dar numai pe baza hotararii prealabile a consiliului director al asociatiei.

Documentele necesare pentru infiintarea unei asociatii sunt urmatoarele:

  • O varianta pentru denumirea asociatiei;
  • Act de identitate –  membri fondatori (minim 3) – copie;
  • Act constitutiv – original;
  • Statut – original;
  • Cazierul fiscal al fiecarui membru fondator;
  • Contract spatiu pentru sediul asociatiei – copie;
  • Datele de identificare ale (co)proprietarilor sediului.

Pentru detalii sau pentru a programa o intalnire, va rugam sa ne contactati la:

0721.812.335

 office@dynamicconsulting.ro

inapoi

Comments are closed