SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA

.                 BUCURESTI – ILFOV / TERMEN                      ALTE JUDETE / TERMEN

 • Asociat unic          1380 lei / 2-4 luni                            1580 lei / 3-4 luni
 • 2 asociati              1450 lei  / 2-4 luni                             1650 lei / 3-4 luni
 • 3 asociati               1490 lei / 2-4 luni                             1690 lei / 3-4 luni
 • Debutant               1350 lei / 2-4 luni                             1550 lei / 3-4 luni
 • Student                  1350 lei / 2-4 luni                             1550 lei / 3-4 luni

Operatiunea de dizolvare este o etapa premergatoare a operatiunii de lichidare. Conform art. 227 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, cauzele comune tuturor tipurilor de societati sunt:

 • trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;
 • imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
 • declararea nulitatii societatii;
 • hotararea adunarii generale;
 • hotararea tribunalului;
 • falimentul societatii;
 • reducerea capitalului social sub minimul admis de prevederile legale;
 • reducerea pentru o perioada de minimum 9 luni a numarului minim de actionari prevazut de legea speciala de organizare si functionare a societatii comerciale;
 • alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

Exista trei modalitati de a dizolva o societate:

 • dizolvarea de drept;
 • dizolvare voluntara;
 • dizolvare pe cale judecatoreasca.

Potrivit Legii nr. 31/1990, dizolvarea de drept a unei societati se realizeaza la expirarea termenului stabilit pentru durata societatii comerciale. Pentru inregistrarea acestei mentiuni sunt necesare doua etape:

Etapa 1 – dizolvarea

Etapa 2 – radierea

In ceea ce priveste dizolvarea voluntara , exista mai multe tipuri, cu cate doua sau trei etape de parcurs, durata fiind de aproximativ 2-4 luni din momentul in care dosarul cu documentele este pregatit pentru prima etapa.

Dizolvarea voluntara si lichidarea voluntara – societate cu asociat unic

Etapa 1 – dizolvarea si lichidarea

Etapa 2 – radierea

Dizolvarea voluntara si lichidarea voluntara – societate cu doi sau mai multi asociati

Etapa 1 – dizolvare si lichidare

Etapa 2 – radierea

Dizolvarea voluntara si lichidarea cu numire de lichidator – societate cu doi sau mai multi asociati ( situatia in care asociatii nu ajung la un acord privind repartizarea patrimoniului societatii dupa plata datoriilor)

Etapa 1 – dizolvare si lichidare

Etapa 2 – (dupa 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial a Hotararii)

Etapa 3 – radierea (dupa ce a fost efectuata lichidarea)

Tarifele includ  onorariul si taxele de la Registrul Comertului. Pentru cetatenii straini se percepe un onorariu suplimentar de 200 ron / asociat. Termenul este exprimat in zile lucratoare si se va calcula din momentul in care dosarul este complet.

 Pentru detalii sau pentru a programa o intalnire, va rugam sa ne contactati la:

0721.812.335

 office@dynamicconsulting.ro

inapoi

Comments are closed